Chiropractie

Chiropractie
Chiropractie is een tak van de gezondheidszorg die zich bezig houdt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid

Hierbij wordt uitgegaan dat het zenuwsysteem het belangrijkste systeem is in het lichaam dat de andere systemen reguleert. Chiropractoren gaan uit van het feit dat het lichaam altijd zichzelf reguleert naar optimale gezondheid. Dit betekent dat het lichaam altijd streeft naar een goede gezondheid.

In het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, is chiropractie een begrip. Alleen al in de V.S. waren er in 2001 ruim 66000 chiropractoren. Dat maakt chiropractie het derde grootste gezondheidssysteem, na de “westerse” geneeskunde en tandheelkunde.

De functie van het zenuwsysteem is vitaal voor het lichaam.Het is dan ook het best beschermde systeem van het lichaam. Het zenuwsysteem bestaat uit de hersenen en zenuwen; de hersenen zijn beschermd door de harde botten van de schedel, het ruggenmerg ligt goed beschermd binnen de wervelkolom. De zenuwen komen dan vanuit de rug naar het gehele lichaam.

De wervelkolom is niet alleen een bescherming voor de ruggenmerg, het is ook essentieel in de beweging van het lichaam. De wervelkolom bestaan uit 24 individuele wervels, die allen soepel moeten kunnen bewegen om stress op de zenuwen te voorkomen.

Zijn er bewegingsblokkades in de wervelkolom, dan kunnen er functiestoornissen in het lichaam ontstaan. Deze functiestoornissen kunnen zich vertalen naar (pijn)klachten of vegetale klachten (orgaanklachten).

Een chiropractor onderzoekt dan ook uw gehele systeem: de oorzaak van de klacht en de klacht zelf liggen niet altijd in hetzelfde gebied. Het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld een probleem in de nek onderrugklachten zou kunnen veroorzaken.

In praktijk Chiropractie Arnhem wordt chiropractie gecombineerd met Professional Applied Kinesiology en Proprioceptive Medicine.

Professional  Applied Kinesiologie (P.A.K.)

P.A.K. is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” van het zenuwstelsel (functionele neurologie) de oorzaak probeert te achterhalen van verschillenden functiestoornissen die in het lichaam aanwezig zijn. Door gebruik te maken van P.A.K. kunnen er effectief en efficiënt problemen worden opgespoord en opgelost. Doordat uw behandeling en andere technieken meer doelgericht zijn, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat.

Professional Applied Kinesiology is gebaseerd op de drie aspecten van  gezondheid: structuur/fysiek, voeding/chemisch en emotioneel/mentaal. Deze  drie aspecten vormen samen de “Triad of Health”; de drie aspecten moeten in balans  zijn voor een goede gezondheid.

De Amerikaanse  chiropractor George Goodheart ontwikkelde in 1964 het P.A.K.-concept. Het  concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere  disciplines (osteopathie, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire  geneeskunde, neurofysiologie, etc.).

 

Proprioceptive Medicine

Proprioceptive  Medicine is een relatief nieuwe tak binnen Professional Applied Kinesiology.  Chiropractor Simon King heeft Proprioceptive Medicine ontwikkeld tijdens zijn  zoektocht naar de grondligging en werkzame mechanismen van Professional Applied  Kinesiology. Proprioceptie is “een neurologische term voor het vermogen van een  organisme om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen.” (Wikipedia)  Vaak zijn verkeerde  lichaamspatronen het resultaat van verstoorde proprioceptie. Als de hersenen  verkeerde informatie ontvangen, dan zal ook de output naar het lichaam  verstoord zijn.